ม้งไทย ม้งไทยไม่มีแหล่งที่มาแน่นอน บางคนบอกว่ามาจากประเทศจีน ประเทศลาว ซึ่งต้นกำเนิดของม้งเองจริงๆก็น่าจะอยู่ที่ประเทศจีน ม้งไทยเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนานแค่ไหนแล้วก็ไม่มีหลักฐานบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างแน่นอน ม้งไทยที่มีอยู่ในประเทศไทยโดยประมาณ 200,000 คนซึ่งดูจากตัวเลขที่สำรวจเมื่อหลายปีก่อนที่ 1 แสนกว่าคน ณ ตอนนี้ก็ผ่านมาหลายปีม้งไทยก็น่าจะถึง 2 แสนคนได้ ม้งไทยส่วนมาอาศัยอยู่ทางภาคเหนื่อของประเทศไทย เป็นชาวเขาเผ่าหนึ่ง ซึ่งชาวเขาที่อยุ่ในประเทศไทยเองก็มีอยู่หลายเผ่าด้วยกัน เช่น...