ประเพณีม้ง

ม้งแซ่เดียวกันแต่งงานกันได้หรือไม่

ม้งแซ่เดียวกันแต้งงานกันได้หรือไม่ ทำไมม้งแซ่เดียวกันจึงแต่งงานกันไม่ได้ โลกไม่ยุติธรรม ขัดความรักของเรา ประเด็นฮอตตลอดการของหนุ่มสาว ชาวม้งทั้งหลาย มาหาเหุตผลกันว่าทำไมม้งแซ่เดียวกันแต่งงานกันไม่ได้ ประเด็นแรกแซ่เดียวกันอาจจะเป็นเครือญาติ พี่น้องที่แยกย้ายกันไปตามที่ต่างๆ โดยประวัตีิ ม้งมีการอพยพมาจากประเทศจีน มาลาว เข้าสู่ไทย เพราฉะนั้นม้งมีโอกาสเป็นเครือญาติในแซ่เดียวกัน 90 % ประเด็นต่อมา แล้วทำไมต้องห้ามแซ่เดียวกันแต่งงานกัน ในเมื่อเราและเขาไม่ได้เป็นญาติกัน...
ประเพณีม้ง

ประเพณีกินข้าวใหม่ของม้ง

ประเพณีกินข้าวใหม่ของม้ง เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยรุ่นทวด – รุ่นปู่ ซึ่งม้งจะมีความเชื่อว่าจะต้องเลี้ยง ผีปู่-ผีย่า เพราะช่วงเวลาในหนึ่งรอบปีหรือในหนึ่งปีที่ผ่านมานั้นผีปู่ – ผีย่า ได้ดูแลครอบครัวของแต่ละครอบครัวเป็น อย่างดี ดังนั้นจึงมีการปลูกข้าวใหม่เพื่อจะเซ่นบูชา คุณผีปู-ผีย่ากับเจ้าที่ทุกตน ซึ่งการกินข้าวใหม่จะทำกันในเดือน ตุลาคมของทุกปี ข้าวใหม่คือข้าวที่ปลูกขึ้นมาเพื่อที่จะเซ่นถวายให้กับผีปู่-ผีย่า แล้วสุกในระหว่างเดือนกันยายน ถึง ต้นเดือนตุลาคม...

ประเพณีม้ง

ประเพณีม้ง การแต่งงาน ม้งจะไม่แต่งงานกับคนที่มีนา่มสกุลเดียวกัน เพราะถือว่าเป็นพี่น้องกัน เช่น นาย a แซ่สง เมื่อนามสกุล แซ่ “สง” จะแต่งงานกับคนที่เป็น แซ่ “สง” ด้วยกันไม่ได้ แต่ปัจจุบันได้เปลี่นมาใช้มาใช้นามสกุลเป็นสากลมากขึ้นโดยบางวงศ์ตระกูลได้ยกเลิกการใช้แซ่ไปใช้นามสกุลต่างๆกันไปโดยพ่อแม่ญาติๆยังคงย้ำให้รู้ว่า นามสกุลเดิมยังคงเป็นแซ่ อะไร เพื่อไม่ให้สับสนในเรื่องของการแต่งงานกับแซ่เดียวกัน...
ม้ง|ภูทับเบิก