ม้งไทย

ม้งไทยไม่มีแหล่งที่มาแน่นอน บางคนบอกว่ามาจากประเทศจีน ประเทศลาว ซึ่งต้นกำเนิดของม้งเองจริงๆก็น่าจะอยู่ที่ประเทศจีน ม้งไทยเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนานแค่ไหนแล้วก็ไม่มีหลักฐานบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างแน่นอน ม้งไทยที่มีอยู่ในประเทศไทยโดยประมาณ 200,000 คนซึ่งดูจากตัวเลขที่สำรวจเมื่อหลายปีก่อนที่ 1 แสนกว่าคน ณ ตอนนี้ก็ผ่านมาหลายปีม้งไทยก็น่าจะถึง 2 แสนคนได้ ม้งไทยส่วนมาอาศัยอยู่ทางภาคเหนื่อของประเทศไทย เป็นชาวเขาเผ่าหนึ่ง ซึ่งชาวเขาที่อยุ่ในประเทศไทยเองก็มีอยู่หลายเผ่าด้วยกัน เช่น เย้า กะเหรี่ยง มูเซอ ลีซอ อาข่า เป็นต้น ม้งไทยปัจจุบันได้มีการกระจายไปอยู่ตามทีต่าง ซึ่งบางคนก็ได้ไปประเทศที่สาม เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตเรีย เป็นต้น ส่วนม้งไทยที่เหลือก็ดำรงชีวิตเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย ประกอบอาชีพหลากหลายกันไป เป็น หมอ ข้าราชการ ธุรกิจส่วนตัว ลูกจ้างก็ว่ากันไป ม้งไทยได้มีการติดต่อสื่อสาร แบ่งปันข่าวสารประชาสัมผันธ์ผ่านทางเว็บม้งไทย ที่มีหลายหลายเว็บ เว็บม้งไทยก็มีกันหลายแนวขึ้นอยู่กับการออกแบบและการเจาะกลุ่มเป้าหมายม้งไทย บางเว็บเน้นที่การแบ่งปันรูปภาพ การ Chat คล้ายกับเป็น Social Network ของม้งไทย ก็เหมือนกับ Webboard ต่างๆที่ใช้สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้เฉพาะ เช่น เว็บบอร์ดของคนรักรถยนต์ คนรักสุนัข บางเว็บเน้นที่ข้อความ เนื่อหา สาระ เน้นไปในทางของบทความเพื่อให้ผู้ใช้เว็บได้มาอ่านและรับรู้ ก็ขึ้นอยู่กับ Webmaster นั้นๆว่าจะให้เว็บไปในทิศทางไหน ม้งไทยส่วนมากมักอยู่ตามภู ตามเขา ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงาม และอากาศหนาว ทำให้ปัจจุบันได้มีการเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวมากมาย เช่น ดอยปุย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกที่หนึ่งแต่ละปีๆ มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันอย่างมากมายและยังมีสถานที่อื่นๆอีกที่น่าสนใจสำหรับม้งไทย ยกตัวอย่างอีกแหล่งหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือ ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างมากอีกแหล่งหนึ่ง ม้งไทยในยุคปัจจุบันก็ได้มีการพัฒนาไปในหลายสิ่งหลายอย่างตามโลกาวิวัฒ การแต่งตัวที่เมื่อก่อนม้งไทยจะใส่ชุดม้งแต่ปัจุบันก็ได้มีการหันมาใส่ชุดแบบๆทั่วไปเสื่อยืดกางเกงยีนย์ต่างๆ ในชุดม้งไทยนั้นจะใส่ตอนที่มีงานปีใหม่ม้งเสียส่วนมากก็ยังคงหลงเหลือคนที่ใส่ชุดม้งในวันธรรมดาตามหมู่บ้านม้งบ้างแต่ส่วนมากเป็นคนแก่ๆมากกว่า และชุดม้งไทยก็ได้มีการพัฒนาให้มีความเหมาะสมมากขึ้นการตัดเย็บออกแนวชุดราตรีเพื่อให้โดนใจวัยรุ่นมากขึ้นและมีความดูเป็นสากลมากขึ้น ม้งไทยก็ยังมีวงการบันเทิงอีกไม่ว่าจะเป็น หนังม้งไทย  เพลงม้งไทย หรือการประกวดมิสม้งไทยแลนด์ซึ่งล้วนเป็นการสร้างความบันเทิงและให้สังคมได้รับรู้มากขึ้น ไม่ว่าจะยังไงเราจะยังคงกระจายข่าวสาร และความบันเทิงของม้งไทยแลนด์ตลอดไป

Facebook Comment

Facebook Comment