ปีใหม่ม้ง 2555    ปีใหม่ม้ง 2555
ปีใหม่ม้ง 2555    ปีใหม่ม้ง 2555
ปีใหม่ม้ง 2555    ปีใหม่ม้ง 2012
ปีใหม่ม้ง 2012   ปีใหม่ม้ง 2012
ปีใหม่ม้ง 2012     ปีใหม่ม้ง 2012
ปีใหม่ม้ง 2012     ปีใหม่ม้ง 2012

   

   ปีใหม่ม้ง 2555  ปีนี้จัดเหมือนกันทั่วประเทศ ทุกๆปี ปีใหม่ม้ง จะจัดไม่ตรงกันทางโซนภาคเหนือตอนบนจะจัด ปีใหม่ม้ง ในช่วงใกล้ๆกับปีใหม่สากล ส่วนทางโซนล่างปีใหม่ม้ง ในวันขึ้น 1 ค่ำเดือน 1 ของทุกปี โดยไม่ยึดวันที่ ปีนี้ปีใหม่ม้ง 2555 จัดตรงกันทัวประเทศ งานนี้เที่ยวปีใหม่ม้ง 2555 ทีเดียวทั่วประเทศ ที่ไหนที่ไหนก็จัดกันรับรองว่างานนี้สนุกหลุดโลกไปเลย

  ปีใหม่ม้ง 2555  ในปีนี้จัดวันขึ้น 1 ค่ำ เืดือน 2 ซึ่งตรงกับวันที่ 25 ธันวาคม 2554 จัดเหมือนกันทั่วประเทศไทย อาจจะมีบางหมู่บ้านจัดก่อน หรือหลัง แต่ไม่คลาดเคลื่อนมาก ซึ่งไม่ว่าจะเป็นทางโซนภาคเหนือตอนบน เ้ช่น เชียงใหม่ เชียงราย หรือ ภาคเหนือตอนล่าง เช่น เพชบูรณ์ พิษณุโลก หรือภาคตะวันตก เช่น ตาก จะจัด   ปีใหม่ม้ง 2555 ในวันที่  25 ธันวาคม 2554 เท่าที่ทราบมาทางจังหวัดตากจะมีบางหมู่บ้านจัดก่อนที่อื่นๆ

 

ปีใหม่ม้ง 2555| ปีใหม่ม้ง 2555    |
ปีใหม่ม้ง 2555  | ปีใหม่ม้ง 2555  |
ปีใหม่ม้ง 2555
  
| ปีใหม่ม้ง 2555  |
ปีใหม่ม้ง 2555
  
| ปีใหม่ม้ง 2555  |
ปีใหม่ม้ง 2555
  
| ปีใหม่ม้ง 2012|
ปีใหม่ม้ง 2012|ปีใหม่ม้ง 2012|
ปีใหม่ม้ง 2012
|ปีใหม่ม้ง 2012|
ปีใหม่ม้ง 2012|ปีใหม่ม้ง 2012|
ปีใหม่ม้ง 2012|ปีใหม่ม้ง 2012|
ปีใหม่ม้ง 2012|ปีใหม่ม้ง 2012|

ปีใหม่ม้ง 2555| ปีใหม่ม้ง 2555    |
ปีใหม่ม้ง 2555  | ปีใหม่ม้ง 2555  |
ปีใหม่ม้ง 2555
  
| ปีใหม่ม้ง 2555  |
ปีใหม่ม้ง 2555
  
| ปีใหม่ม้ง 2555  |
ปีใหม่ม้ง 2555
  
| ปีใหม่ม้ง 2012|
ปีใหม่ม้ง 2012|ปีใหม่ม้ง 2012|
ปีใหม่ม้ง 2012
|ปีใหม่ม้ง 2012|
ปีใหม่ม้ง 2012|ปีใหม่ม้ง 2012|
ปีใหม่ม้ง 2012|ปีใหม่ม้ง 2012|
ปีใหม่ม้ง 2012|ปีใหม่ม้ง 2012|

Facebook Comment

Facebook Comment